Tym adresem chcesz się podzielić

Adresat (wymagane)

Twoje imię (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Komentarz

Homecontrol Pack

Steruj swoimi pragnieniami

Jest to system zarządzania energią łączący funkcję programowania z funkcją sterowania dopływem prądu do poszczególnych urządzeń, poprzez chwilowe ich odłączanie w celu utrzymania optymalnych parametrów pracy całego systemu.

Informacje szczegółowe

Zadaniem systemu jest zapobieganie przekroczeniu maksymalnej mocy zasilania określonej w umowie z zakładem energetycznym dla danego mieszkania/budynku. W wypadku przekroczenia ustalonego limitu energii system automatycznie zatrzymuje czasowo pracę niektórych urządzeń grzewczych na rzecz urządzeń o aktualnie wyższym priorytecie. Priorytet dla każdego z urządzeń grzewczych ustala Klient poprzez podłączenie danego urządzenia do określonej strefy grzewczej.
Dzięki temu możemy uniknąć niepożądanego zadziałania bezpiecznika nadmiarowego, który całkowicie odcina zasilanie z sieci. Sterownik uruchamia wówczas funkcję odciążenia instalacji elektrycznej, która w zależności od stopnia przekroczenia limitu poboru energii reguluje zasilanie w pierwszej, drugiej lub trzeciej strefie grzewczej, a następnie w obiegu ogrzewania ciepłej wody użytkowej.
System może sterować urządzeniami pracującymi w 3 oddzielnych strefach grzewczych oraz niezależnym obiegiem ciepłej wody użytkowej. W wypadku, gdy niezbędnym staje się czasowe odłączenie jednej lub kilku stref grzewczych, sterownik systemu zaczyna pracę w systemie cyklicznym, powodując naprzemienne załączanie kolejnych stref w cyklach kilkuminutowych.
Przerwy te trwają krótko, aby nie zakłócić komfortu cieplnego w lokalu i są z reguły niezauważone przez użytkownika. W ten sposób system, uczestnicząc w zarządzaniu energią, pozwala znacząco zoptymalizować zużycie energii elektrycznej dla całego budynku lub mieszkania.

Dostępne modele

 • ilość stref*

  3

  Ilość urządzeń**
  15
  wymiary***
  170/70/20 cm
  temperatura pracy
  -5ºC +40ºC
  cena
  netto
  792 zł

(*) ilość stref, które może obsłużyć programator

(**) ilość urządzeń obsługiwanych w 1 strefie

(***) wymiary: wysokość/szerokość/głebokość

Główne cechy produktu

Numeric

elektroniczny system pozwalający kontrolować zakres temperatur pracy urządzenia z dokładnością do 0,1°C, gwarantując bardziej efektywne i ekonomiczne działanie urządzenia

IE

system zaawansowanej elektroniki sterującej pracą wszystkich podzespołów urządzenia, który codziennie zbiera i analizuje dane o swej pracy, przez co dopasowuje się do potrzeb i oczekiwań użytkownika oraz jego rytmu życia przyczyniając się do znacznej redukcji kosztów domowego budżetu (około 40% w skali roku)

Smart

samouczący się system zaawansowanej elektroniki, zbierający i analizujący dane o swej pracy, zabezpiecza urządzenia przed pracą na sucho (bez wody), umożliwia planowanie produkcji i zużycie wody w skali tygodnia

Pass-program

system umożliwiający sterowanie pracą urządzenia za pośrednictwem programatora zewnętrznego poprzez wymianę informacji z/do urządzenia za pośrednictwem przewodu sterującego (FP)

Gwarancja 2 lata

okres bezwarunkowej gwarancji, jaką objęte jest urządzenie

Cozytouch

system umożliwiający zdalne zarządzanie pracą urządzenia z poziomu aplikacji mobilnej, która umożliwia bardzo rozbudowaną kontrolę parametrów pracy urządzenia oraz bieżących kosztów związanych z jego eksploatacją

I-O Homecontrol

technologia bezprzewodowej, dwukierunkowej komunikacji radiowej pomiędzy urządzeniami, w połączeniu z opcją Cozytouch umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem poprzez aplikację mobilną