Tym adresem chcesz się podzielić

  Adresat (wymagane)

  Twoje imię (wymagane)

  Twój e-mail (wymagane)

  Komentarz

  Ekologia

  Deklaracja środowiskowa

  to filar naszej polityki trwałego rozwoju ekologicznego, w której zebraliśmy wytyczne i zobowiązania Grupy dotyczące odpowiedzialności ekologicznej, która została podpisana przez zarządzających firmą i jest realizowana przez wszystkich naszych pracowników. Zobowiązuje nas ona do:
  Prowadzenia ciągłych badań w celu udoskonalenia naszej oferty produktowej w zakresie komfortu, bezpieczeństwa oraz parametrów energetycznych, wraz ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwiązania wykorzystujące energie odnawialne:
  wprowadzać innowacje łączące różne typy energii celem zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii,
  pomagać przy tworzeniu przepisów prawnych w zakresie parametrów cieplnych budynków,
  hamować używanie niebezpiecznych substancji w produkowanych urządzeniach,
  stale udoskonalać rzeczywistą sprawność urządzeń, w oparciu o testy środowiskowe w naszych ośrodkach badawczych (Castor i Polux) i laboratoriach.
  Doradztwa oraz cyklicznych szkoleń naszych Klientów i Partnerów w celu propagowania rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska:
  rozszerzyć ofertę szkoleń w zakresie produktów (doradztwo, montaż i konserwacja),
  udostępnić instalatorom oraz użytkownikom naszych produktów dokumentację dostosowaną do ich potrzeb z uprzywilejowaniem przekazywania jej drogą elektroniczną.
  Zrównoważyć politykę zakupową firmy, integrując w sposób odpowiedzialny w poszczególne jej etapy:
  wyznaczyć kryteria zrównoważonej polityki zakupowej,
  zawrzeć środowiskowe i społeczne klauzule w kontraktach podpisywanych z dostawcami,
  zawrzeć środowiskowe i społeczne klauzule w kontraktach z firmami przeprowadzającymi audyty.
  Zmniejszyć zużycie energii oraz emisję gazów cieplarnianych wytwarzanych w wyniku naszej działalności:
  prowadzić politykę pro-środowiskową, diagnostykę ze zrównoważonym poziomem wykorzystania węgla niezbędnego do produkcji energii elektrycznej wykorzystywanej przez nasze fabryki,
  zminimalizować zużycie energii w procesach produkcyjnych,
  rozwinąć komunikację wewnętrzną z wykorzystaniem telekonferencji oraz wideokonferencji celem ograniczenia ilości podróży służbowych.
  Oszczędzać zasoby naturalne poprzez minimalizację ilości wody zużywanej w procesach produkcyjnych oraz, poprawiając jakość naszych odpadów:
  stale poszukiwać rozwiązań obniżających zużycie wody,
  optymalizować jakość wody zużytej w cyklu produkcyjnym podróży służbowych.
  Kontrolować odpady wytwarzane w wyniku naszej działalności produkcyjnej:
  sortować oraz odzyskiwać wszelkie możliwe materiały z odpadów produkcyjnych,
  poprzez organizację Eco-Systèmes, której Atlantic Group jest współzałożycielem, gromadzić i poddawać recyklingowi produkty po ich zużyciu.
  Zwiększyć ilość wykorzystanych opakowań podlegających recyklingowi:
  analizować wpływ na środowisko naturalne materiałów wybieranych do produkcji opakowań.

  Nasza Misja

  „Dla nas istotniejszą niż kiedykolwiek wcześniej kwestią jest ochrona zasobów naturalnych i utrzymanie planety w równowadze. Podchodzimy do nowych wyzwań realistycznie i z pokorą, a przy tym z determinacją poszukujemy nowych rozwiązań. [br2] Mądre wykorzystanie energii, rozsądne podejście do kwestii recyklingu i gospodarki odpadami, jak również do potencjalnej szkodliwości naszych produktów eksploatacyjnych, to ekscytujące wyzwania, którym w pełni się oddajemy. Dzisiaj stopniowo wdrażamy odpowiedzialną politykę zakupów, a w kilku naszych zakładach przeprowadziliśmy już ocenę środowiskową i emisji CO2. Dzięki Ośrodkowi Badań nad Komfortem Cieplnym, nasza Grupa ma swój wkład w badania naukowe, mające na celu maksymalizację wydajności energetycznej i ograniczenie emisji CO2 w przemyśle budowlanym”.
  W chwili obecnej stanowimy część projektu „eko-obywatel”. Oferujemy nasze doświadczenie w zakresie przetwarzania energii w dobre samopoczucie dzięki naszym rozwiązaniom – maksymalnie komfortowym i przyjaznym dla środowiska. [br] Tak właśnie rozumiemy pojęcie zrównoważonego komfortu!

  [br]Główne punkty naszego globalnego podejścia[br]do eko-projektowania

  Jesteśmy świadomi, że wybory, których dokonujemy teraz, w sposób bezpośredni wpływają na przyszłość naszych klientów i środowiska. Dlatego już dziś koncentrujemy się na działaniach, które w perspektywie przyszłych lat przyniosą nam realne korzyści. W odniesieniu do projektowania przyjaznego środowisku skupiamy się na 5 kluczowych kwestiach:

  Ekologiczne rozwiązania zapewniające komfort cieplny

  Od ponad 25 lat GROUPE ATLANTIC rozwija technologię kondensacyjną w kotłach gazowych średnich mocy, a grzejniki elektryczne wyposaża w elektroniczne układy sterowania zapewniające komfort i oszczędność energii.
  [br] Od początku istnienia nasza firma nieustannie poszukuje wydajnych i wygodnych rozwiązań za rozsądną cenę. W ostatnich latach nasz dział badań i rozwoju pracował intensywnie nad produktami wykorzystującymi energię odnawialną, takimi jak systemy solarne, termodynamiczne podgrzewacze wody z pompą ciepła, pompy ciepła, systemy hybrydowe czy układy wentylacyjne z odzyskiem ciepła, zarówno dla budynków jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych, przy jednoczesnym doskonaleniu naszych produktów konwencjonalnych. [br2]
  „Dzisiaj dokładamy starań, aby w codziennym życiu uwzględniać kwestie środowiskowe. Wybory, których dokonujemy obecnie, w sposób bezpośredni wpływają na przyszłość naszych Klientów i nas samych. W GROUPE ATLANTIC pracują profesjonaliści, którzy mają na uwadze kompleksowe rozwiązania cieplne, które są oszczędne i przyjazne środowisku”.

  Dyrektywa ErP

  Dyrektywa ErP (dotycząca produktów związanych z energią) zawiera nowe uregulowania, które mają na celu doprowadzenie do osiągnięcia przez UE celu „20-20-20”, czyli dążenia do obniżenia emisji CO2 o 20% i wzrostu udziału źródeł energii odnawialnych o 20% w roku 2020. Dyrektywa ErP wchodzi w życie już w sierpniu 2015 r.

  Czym jest ErP?

  Zagadnienie ErP (Produkty związane z energią) zawiera w sobie dwa uzupełniające się podejścia:
  EcoDesign określa dopuszczalne poziomy wydajności energetycznej, jak również wymagania środowiskowe dla produktów związanych z energią; ma na celu podniesienie ich wydajności względem środowiska, biorąc pod uwagę cykle życia. Produkty związane z energią muszą spełniać wszystkie kryteria Ecodesign, aby można im było przyznać znak CE.
  Etykieta efektywności energetycznej urządzenia związanego z energią informuje użytkowników końcowych o wydajności produktu. Biorąc pod uwagę wszystkie wskaźniki wydajności energetycznej, produkty zostaną uszeregowane w klasach od A (najwyższa) do G (najniższa). Klasyfikacja urządzeń związanych z energią zostanie umieszczona na produktach, aby pomóc klientom w wyborze na podstawie poziomu wydajności (zużycia energii, poziomu hałasu itd.).
  Dyrektywa ErP zastrzega prawo do tworzenia dodatkowych kategorii (A+, A++ oraz A+++), aby w ten sposób można było dostosować urządzenie nowych technologii.

  Przedmiot Dyrektywy ErP?

  Dyrektywa ErP dotyczy wszystkich następujących produktów znajdujących się na obszarze Unii Europejskiej: ogrzewacze wody, pompy ciepła, zasobniki i kotły, niezależnie od rodzaju dostarczanej energii. Zgodność z Dyrektywą ErP jest obowiązkowa w przypadku sprzedaży produktów na obszarze Unii Europejskiej (oznaczenie CE).

  W jakim celu wydano Dyrektywę ErP?

  Wydanie Dyrektywy ma na celu dążenie do ograniczania rocznego zużycia energii wynoszącego 11 milionów ton oleju ekwiwalentnego do roku 2020, co odpowiada w przybliżeniu 26 milionom ton emisji CO2.